Financiële tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

TWENTERAND –  Vanaf  woensdag 15 juli is de TASO-regeling van kracht. TASO staat voor Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties. Deze regeling biedt amateursportorganisaties een financiële tegemoetkoming als er omzetverlies van ten minste 20% is geleden als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van Corona. De gemeente Twenterand heeft al de bij haar bekende amateursportverenigingen rechtstreeks op de hoogte gesteld van deze regeling. Zij moeten namelijk zelf de aanvraag daarvoor indienen en dat kan vanaf 1 september 2020.

Voor de uitvoering van de regeling is een bedrag van € 19,5 miljoen beschikbaar. Een amateursportorganisatie komt één keer in aanmerking voor de tegemoetkoming, maar kan niet toegewezen worden als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Corona (TOGS-regeling). Huurlasten mogen overigens niet meegerekend worden in die doorlopende lasten. Toe- of afwijzing van de aanvragen gebeurt door de minister.

Aanvragen t/m 4 oktober
Sportverenigingen kunnen in de periode van 1 september 2020 t/m 4 oktober 2020 een aanvraag voor tegemoetkoming indienen via www.dus-i.nl. Meer informatie over de TASO-regeling is te vinden in de Staatscourant via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton