Kadernota 2020 vraagt om het maken van keuzes

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

Onduidelijkheden over de verdeling van geld vanuit het rijk maakt het moeilijk om op dit moment de Kadernota sluitend aan te bieden. De mei-circulaire, de brief van de rijksoverheid met daarin de informatie over hoeveel geld de gemeente krijgt, moet daar binnen enkele maanden meer duidelijkheid over bieden. Koster daarover: “Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je weet hoeveel geld je ontvangt, dan weet je ook hoeveel je uit kunt geven.” Het college legt de gemeenteraad een aantal mogelijkheden voor om de kadernota sluitend te krijgen, zoals verlaging van het subsidieplafond, indexering van de subsidies en het vervangen van de toplaag van kunstgrasvelden.

Inhoudelijke voorstellen
Andere inhoudelijke voorstellen van het college doet liggen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet (inclusief de invoering van een digitaal stelsel), het onderhoud van wegen, investeren in toezicht en handhaving en in klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Daarnaast worden de regelingen minimabeleid voortgezet en wordt er ondersteund in het vinden en ondersteunen van pleegouders. Verder wordt o.a. ingezet op communicatie en inwonersinitiatieven en zal er ook een inhaalslag op software moeten gebeuren.

Een greep uit de belangrijkste voorstellen die het College doet om bij te dragen aan een solide en transparant financieel beleid. Maar vooral ook om samen met inwoners, ondernemers en instanties te werken aan een Twenterand waar iedereen mee kan doen.

Kadernota nieuwe vorm
De Kadernota 2020 wordt via een nieuwe website aangeboden. Een nieuwe vorm, waarmee het voor iedereen snel duidelijk wordt waaraan de gemeente het geld wil uitgeven. Een mooie manier om de kadernota, maar in de toekomst ook de begroting en de jaarrekening, publieksvriendelijk en digitaal aan te bieden op telefoon, tablet of computer. Ga voor meer informatie en de nieuwe website naar www.twenterand.nl/geldzaken.

De kadernota 2020 wordt in de raad van 9 juli a.s. behandeld.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton