Oplossing parkeren vrachtwagens Kroezenhoek

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

Vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het in de gemeente Twenterand verboden om binnen de bebouwde kom in de avonduren en in het weekend vrachtwagens te parkeren. Omdat dit voor de betreffende chauffeurs de nodige problemen opleverde, is wethouder Harmsen blij dat er een nieuwe tijdelijke oplossing gevonden is waar alle partijen tevreden mee zijn.

Oplossing
De bestaande rabatstrook bij Meubelmaker Valk in Den Ham wordt verlengd tot enkele meters voor de aansluiting op de Vriezendijk. De strook wordt even breed als het reeds bestaande deel (maximaal 3 meter) en wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal. De gehele parkeerstrook wordt tijdelijk bestemd voor het parkeren vrachtwagens. Deze situatie blijft bestaan totdat er een definitieve parkeerplek wordt gerealiseerd op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein in westelijke richting.

Procedure
Op dit moment wordt de parkeerstrook uitgezet en vindt er grondonderzoek plaats. Daarna kan de grond worden verwijderd en afgevoerd. De planning is dat de daadwerkelijke aanleg van de strook begin 2020 plaatsvindt.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton