Gemeentehuis-Twenterand_830x350_acf_cropped

College antwoordt GBT over huisvesting starters in De Sleutel

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

TWENTERAND/VROOMSHOOP – De GBT-fractie vraagt zich af waarom er nog niet is begonnen met de verbouw van de voormalige school De Sleutel in Vroomshoop. Het college antwoordt als volgt:

Het bestemmingsplan voor de locatie bevindt zich nog in de eerste ontwerpfase. Het college is bekend met de langere doorlooptijden van sommige adviesverzoeken. De oorzaak is gelegen in het feit dat de specifieke capaciteit ontoereikend is, gekwalificeerde capaciteit niet te krijgen is en de toestroom van milieuadviezen de planning overtreft.

Nieuwbouw kent verschillende procedures en diverse toetsmomenten. De vereiste kwaliteit vergt de tijd conform de wettelijke procedures. Ook de ODT voelt de urgentie qua versnellen van de woningbouw. Dat gevoel wordt afgegeven door alle leden. De ODT heeft inmiddels tijdelijk ‘out-of- the-box’ maatregelen getroffen waardoor enkele te leveren diensten een lager ambitieniveau hebben ontvangen om op de rest van de diensten in te kunnen lopen.

Wanneer de ODT niet bestond was de gemeente voor hetzelfde capaciteitsprobleem komen te staan en had de doorlooptijd op onderdelen ook tijdelijk aangepast moeten worden. De procedures om van het eerste initiatief – inclusief een route met bestemmingsplan – tot aan het moment dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (toestemming bouw) ligt, vergt vanwege de wettelijke termijnen/procedures gemiddeld ongeveer 8 tot 9 maanden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventuele zienswijzen c.q. bezwaren. Het versnellen van de procedure is met de huidige omstandigheden en de huidige regels niet voor de hand liggend.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton