Gemeentehuis-Twenterand_830x350_acf_cropped

College antwoordt PVV over voetbalveld Ons Domein

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

TWENTERAND/WESTERHAAR – De PVV constateerde dat het voetbalveldje van speeltuinvereniging Ons Domein in Westerhaar in slechte staat verkeert. Is het college voornemens om het egaliseren van dit terrein op korte termijn voor zijn rekening te nemen?

Het college antwoordt als volgt:

Speeltuinvereniging Ons Domein is eigenaar van de betreffende grond. Dit maakt dat wij als gemeente niet zomaar het betreffende grasveld kunnen gaan egaliseren of voorzien van toestellen. De speeltuinvereniging is feitelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Zij zullen de afweging moeten maken of ze het veld op korte termijn willen laten egaliseren. Wij zijn graag bereid hier als gemeente in mee te denken en onze bijdrage in te leveren.

Er zijn geen speeltuinen in eigendom bij derden die (structurele) financiële ondersteuning ontvangen vanuit de gemeente. Wel zijn er in het verleden af en toe specifieke subsidies voor activiteiten verstrekt. Daarnaast is het zo dat speeltuinen en speelveldjes in eigendom van de gemeente vanzelfsprekend onderhouden worden door de gemeente. Voor speeltuin Ons Domein en andere speeltuinen, geldt dat wij als gemeente de keuring van de toestellen voor onze rekening nemen, beperkt snoei- en reparatiewerkzaamheden verrichten en in de afgelopen periode coronasteun hebben verleend.

We zijn als gemeente bekend met Cruyff Courts. Het is aan de speeltuinvereniging om zich te buigen over de realisatie van een Cruyff Court op de betreffende locatie. Goed te weten dat naast de bijdrage die je kunt ontvangen van de Cruyff Foundation er nog een forse investering moet worden gedaan. De totale investering bedraagt al snel ruim één ton.

Lees meer over: , , , ,

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton