Privacy statement

Stichting Vechtdal Breed, statutair gevestigd te Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Karel Doormanlaan 3
7681 AV Vroomshoop
website  : www.deltafm.nl
e-mail    :
telefoon : 06-50476487

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van overweging 4 van de AVG en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie, verwerkt Stichting Vechtdal Breed uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres / website
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, kabelkrant, radio en tv.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of tv- en radiodiensten hebben niet de intentie persoonsgegevens van u te verzamelen, anders dan de door u aangeleverde gegevens voor nieuws-, sport- en/of agendaberichten. Met inachtneming van artikel 8 en conform overweging 38 van de AVG en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie zal Stichting Vechtdal Breed geen extra toestemming vragen voor het plaatsen van persoonsgegevens (inclusief foto’s) van minderjarigen van de door u aangeleverd informatie voor nieuws-, sport en/of agendaberichten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vechtdal Breed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Weergave van uw persoonsgegevens bij de door u doorgegeven nieuws-, sport- en/of agendaberichten voor onze website, radio- en tv-diensten (kabelkrant).

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vechtdal Breed neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerking, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vechtdal Breed vermeld uw persoonsgegevens bij de door u doorgegeven nieuws-, sport- en/of agendaberichten. In het kader van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie blijven artikelen geplaatst op de website van de stichting Vechtdal Breed te allen tijden bestaan. Artikelen geplaatst op de kabelkrant en voor radio/tv ingesproken nieuwsblokken blijven, in het kader van de bewaarplicht voor het Commissariaat voor de Media, vanaf enkele dagen tot enkele weken bewaard. Radio en tv programma’s gemaakt over speciale onderwerpen blijven te allen tijden bewaard voor het nageslacht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vechtdal Breed verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vechtdal Breed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vechtdal Breed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens doorgegeven voor nieuws-, sport- en/of agendaberichten zijn vrij inzichtelijk. U hebt het recht om die persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Vechtdal Breed.

Stichting Vechtdal Breed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vechtdal Breed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via b.hannenberg@deltafm.nl.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton